Print House Gerona Тел.: 7 (727) 250-47-40. Факс: 7 (727) 250-47-39 Хат жазу
info@gerona.kz

ЭЛЕКТРОНДЫ ҮЛГІЛЕР ҮШІН ТЕХНИКАЛЫҚ ҰСЫНЫМДАР

Файлдардың пішімі:

  • PDF/X-1a композиттік файлдарын қолдану ұсынылады (ISO 15930-1, -4).

  • Ұсынылатын түстер бейіні - Fogra 39 (ISOcoated v2 300 eci, ISO 12647-2).

  • Электронды үлгідегі барлық беттер дайын өнім күйіндегі тәртіпте болуы қажет.

  • Мысалы: Сіздің журналыңыз - 64 бетті және мұқабасы. Бірыңғай pdf файлы - 68 бет немесе екі pdf файлы – мұқаба (4 бет) және жолдар (64 бет).

Үлгісі:

  • Файлдарды PDF/X-1a пішімінде, беттердің немесе атауларындағы нөмірлерінің дұрыс реттілігінде ұсынылған жағдайда бұйым үлгісі басып шығаруды қажет етпейді.

  • Басқа жағдайларда, сондай-ақ керітпелеу үшін мөртабанды қолдану кезінде міндетті түрде басып шығарылған үлгісін (корректорлық түзетулерсіз) ұсыну керек, қара ала түрде ұсынуға болады, А4-тен жоғары бұйымдар – масштабпен.

Техникалық
ұсынымдар
Үлгілерге
ұсынымдар
Негізгі
ұсынымдар
Беттеу кезіндегі
ұсынымдар
Жүктеу